Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Seria wykładów / A series of talks

Seria wykładów dla uczenia złotego jubileuszu Instytutu Lingwistyki Stosowanej
A series of talks to celebrate the golden jubilee of the Institute of Applied Linguistics

W 2022 roku przypadło 50-lecie naszego Instytutu. Tę okrągłą rocznicę uczciliśmy serią 10 wykładów wygłoszonych przez największe autorytety w reprezentowanych przez nas dziedzinach naukowych, a także w językach uczonych w naszym Instytucie. Wykłady były tłumaczone symultanicznie na język polski przez naszych studentów.
The year 2022 marked the 50th anniversary of our Institute. We celebrated this round anniversary with a series of 10 talks delivered by the greatest scholars in the scientific fields represented by our faculty, as well as in the languages taught at our Institute. The lectures were simultaneously interpreted into Polish by our students.

Pilar Orero

El block-chain como facilitador de la ecomomía circular en la accesibilidad a los medios

Blockchain jako instrument ułatwiający dostępność mediów w gospodarce o obiegu zamkniętym

(Blockchain as a circular economy facilitator for media accessibility)

24 mayo / maja / May 2022

Grabación / Nagranie / Recording

Grabación con interpretación al polaco / Nagranie z polskim tłumaczeniem

Anthony Pym

Rebranding translation

Rebranding tłumaczenia

28 June / czerwca 2022

Recording / Nagranie

Recording with a Polish translation / Nagranie z polskim tłumaczeniem

Daniel Gile

Aspects historiques, sociologiques et techniques de l’évolution de la traductologie de l’interprétation

Historyczne, socjologiczne i techniczne aspekty ewolucji badań nad przekładem ustnym

(Historical, sociological and technical aspects of the evolution of Interpreting Studies)

11 octobre / października / October 2022

Enregistrement / Nagranie / Recording

Elisabet Tiselius

Exploring cognitive processes in dialogue interpreting

Badanie procesów poznawczych w tłumaczeniu dialogowym

18 October / października 2022

Recording / Nagranie

Recording with a Polish translation / Nagranie z polskim tłumaczeniem

Recording with a translation in Polish Sign Language / Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy

Nick Ellis

‘What she said’: Usage-based approaches to Language Cognition, Translation, and Interpretation

„Tak, jak mówiła”. Oparte na uzusie podejście do poznania językowego, przekładu pisemnego i przekładu ustnego

25 October / października 2022

Recording / Nagranie

Recording with a Polish translation / Nagranie z polskim tłumaczeniem

Tony McEnery

Discourse, language learning and learner corpora

Dyskurs, przyswajanie języka i korpusy uczniowskie

15 November / listopada 2022

Recording / Nagranie

Recording with a Polish translation / Nagranie z polskim tłumaczeniem

Michał Krzyżanowski

Analysing Discursive Shifts: Critical Discourse Studies in/and Exploration of Discourse and Social Change

Analiza zmian dyskursywnych: krytyczne badania nad dyskursem a eksploracja dyskursu i zmiany społecznej

7 March / marca 2023

Recording not available / Brak nagrania

Jemina Napier

An overview of the transformation of Sign Language Interpreting as profession & research, & Sign Language Interpreting Studies as a transformative field

Transformacja tłumaczenia języka migowego jako zawodu i dziedziny badań oraz translatoryka migowa jako dziedzina transformatywna

28 March / marca 2023

Recording / Nagranie

Recording with a Polish translation/Nagranie z polskim tłumaczeniem

Recording with a translation in Polish Sign Language / Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy

Martin Reisigl

Eine diskurs- und ökolinguistische Fallstudie zur medialen Berichterstattung über „Verkehrsunfälle“

Dyskursywne i ekolingwistyczne studium przypadku na temat doniesień medialnych o „wypadkach drogowych”

(A discourse-analytic and ecolinguistic case study on media reporting on “traffic accidents”)

4 april / kwietnia / April 2023

Aufnahme / Nagranie / Recording

Aufnahme mit polnischer Übersetzung / Nagranie z polskim tłumaczeniem / Recording with a Polish translation

Ivana Čeňková

Terra incognita, или почему восточные (русские) теории устного перевода до сих пор неизвестны на Западе

Terra incognita, czyli dlaczego wschodnie (rosyjskie) teorie przekładu ustnego do tej pory pozostają nieznane na Zachodzie

(Terra incognita or why the Eastern (Russian) theory of interpreting is still unknown in the West)

11 апреля / kwietnia / April 2023

Видеозапись / Nagranie / Recording

Видеозапись с переводом на польский язык / Nagranie z polskim tłumaczeniem / Recording with a Polish translation